Patent Service Toruń

Biuro Rzeczników Patentowych

Kancelaria Rzecznika Patentowego w Toruniu "Patent Service" od ponad dwudziestu lat zajmuje się rejestracją i ochroną prawną wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Świadczymy również szeroki wachlarz usług z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej.

Reprezentujemy naszych klientów zarówno w Polsce, przed Urzędem Patentowym RP
jak i na terenie Unii Europejskiej, przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante.

Kancelaria objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.